autor


autor
autor {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos I, Mc. autororze; lm M. autororzy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'osoba (czasem zespół osób), która stworzyła bądź tworzy teksty literackie lub publicystyczne, pisma naukowe, dzieła sztuki albo wynalazki techniczne': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autor wiersza, artykułu, recenzji, komiksu, traktatu, rozprawy, rzeźby, plakatu, projektu, wynalazku. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'inicjator, pomysłodawca, inspirator, sprawca': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autor przedsięwzięcia, planu, koncepcji, pomówienia, pomysłu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ten, kto coś zrobił; wykonawca, sprawca': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autorem tej pięknej bramki jest kapitan drużyny. Uwaga! Używanie wyrazu w tym znaczeniu uważa się za niepoprawne. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.